ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α : ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   Β : ΘΟΛΩΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Α)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   Γ : ΘΟΛΩΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Β)