Ο Χριστιανισμός δεν είναι ούτε φιλοσοφία ούτε ηθική αλλά είναι το δώρο μιας νέας ζωής εν Χριστώ, που μας δίνεται μέσα στην «οικογένειά μας», μέσα στην Εκκλησία. Εφόσον θέλουμε να είμαστε ζωντανά μέλη της οικογένειας αυτής οφείλουμε να προσπαθήσουμε να ενσωματωθούμε πλήρως στη ζωή της. Για το λόγο αυτό, η λειτουργική κατήχηση και διδασκαλία είναι η ερμηνεία όλων όσων μας αφορούν στη ζωή της Εκκλησίας, όλων όσων μας καθιστούν τον καθένα προσωπικά ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού.

Η λειτουργική ζωή και η παράδοση της Εκκλησίας μας έχει πολλές φορές χαρακτηριστεί ως «βιωμένη θεολογία». Μέσα της δηλαδή κρύβει όλη την αλήθεια της πίστεως, τη διδασκαλία του Χριστού, τη μαρτυρία και ομολογία της σωτηρίας των ανθρώπων από το Θεό.

Η παρούσα έκδοση του Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Θήρας, Αμοργού και Νήσων είναι ένα απαραίτητο βοήθημα για όλους μας (παιδιά, δασκάλους, κατηχητές και κάθε ευσεβή Χριστιανό), ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως κάθε τι που τελείται και υπάρχει μέσα στην αγία μας Εκκλησία και έτσι, ζώντας «ἐν ἐπιγνώσει» μέσα στους κόλπους της καί προσκυνώντας τον άγιο Θεό «ἐν πνεύματι καὶ ἀλήθείᾳ» (Ιω. 4,23), να αξιωθούμε να γίνουμε αληθινοί προσκυνητές Του και κληρονόμοι της Βασιλείας Του.